GUL KLISTER Skismøring

99,00 kr

Klister for våt nysnø – når nedbøren går over til regn. 0/+2

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn

Rode Klister Gul 0/+2. Rode Gul klister egner seg på våt nysnø og nårnedbøren går over til regn.

På lager

Varenummer: NA53932 Kategorier: , ,